WILLEMSWERF


In opdracht van JP van Eesteren heeft Vandkraft een verbeterd waterdicht luik geplaatst in de trappenhal van de parkeer garage.

Voor meer info: www.jpvaneesteren.nl of
www.jpvaneesteren.nl/nl/projecten/project-renovatie-kantoorgebouw-willemswerf